Entreprenörskap

Entreprenörskap

En viktigt fråga som vi behöver ställa till oss själva ibland är om vi är ett med vår idé? Ibland kör vi fast i vårt tänk och behöver hjälp med att ta nästa steg. Som entreprenör är det lätt att vi har många idéer och stort engagemang. Ibland kan vi behöva hjälp med att ta ut vilken idé som vi skall gå vidare med och förverkliga. Då är det bra att ha någon samtalspartner att bolla idéer och tankar med.

Som entreprenör behöver vi vara tusenkonstnärer. Det är många delar i att förverkliga en idé, från frö till färdigt koncept.

Om vi skall måla eller tapetsera om hemma är det grundarbetet som är det allra viktigaste för att få ett bra slutresultat. Det är samma om vi skall utveckla en idé. Därför är det värdefull att göra upp en plan för vårt arbete. Genom att skriva en plan går vi från tanke till handling och vi är på väg. En plan innehåller allt från analys till hur vi skall ta de olika stegen för att nå vårt mål.

Behöver du hjälp med att utveckla din idé så är du välkommen att kontakta mig för ett samtal. Utifrån det lägger vi upp en gemensam plan för hur vi kan gå vidare och utveckla din idé.

Kontakta mig på 0707-397 198

Karin